Aktualny kurs PLN
10,63 zł
-0,03 % (24h)
Aktualny kurs USD
$2,51 zł
Aktualny kurs EUR
2,33 EUR

Tezos - wykres


Tezos - co to jest?

Tezos jest pierwszym samoczynnie zmieniającym się rejestrem kryptograficznym. Funkcjonalność platformy daje możliwość tworzenia dApps, czyli zdecentralizowanych aplikacji, jak i zawierania smart kontraktów. W ramach platformy funkcjonuje token XTZ.

Tezos powstał jako odpowiedź na dynamiczny rozwój technologii blockchain. Twórcy platformy dostrzegli, ze wiodący gracze rynku kryptowalut - Etherem i Bitcoin - nie wykorzystują mechanizmu samoczynnej aktualizacji. Jego implementacja miała być istotną szansa dla projektu w starciu z rynkowymi gigantami.

Tezos - historia

Tezos został utworzony w 2014 roku, przez spółkę Ledger Solutions, zawiązana przez Kathleen i Arthura Breitman. Whitepaper projektu został opublikowany w 2017 roku.

Fundusze na rozwój Tezosa zostały pozyskane w ramach zbiórki ICO. Za jej przeprowadzenie odpowiadała Tezos Foundation - jednostka specjalnie powołana do tego celu. Publiczna zbiórka została uruchomiona 1 lipca 2014 roku. w ciągu 13 dni, udało się pozyskać jednostki BTC i ETH o wartości ok. 232 milionów dolarów.

Tezos - specyfikacja

Tezos ma przez cały czas pozostawać w zgodzie z najnowszymi technologiami. zapewnia to stopniowa aktualizacja łańcucha bloków.

Kod źródłowy platformy został stworzony w oparciu o język OCami, który charakteryzuje się znaczna elastycznością i który gwarantuje odpowiednio szybkie działanie łańcucha bloków. Zdecentralizowane aplikacje i smart kontrakty są natomiast tworzone w oparciu o język Michelson.

W Tezosie niezwykle istotne jest demokratyczne podejście do kwestii zarządzania - każdy posiadacz kryptowaluty może mieć realny wpływ na rozwój platformy. Jest to możliwe dzięki wdrożeniu systemu głosowania nad planowanymi zmianami.

Głosowanie przebiega w trzech etapach. Pierwszy daje możliwość zgłaszania propozycji zmian w protokole i sugestii w temacie wynagrodzenia. W drugim, proponowane zmiany podlegają testom. W trzecim, właściciele kryptowaluty głosują nad wprowadzeniem przetestowanych zmian.

Każdy użytkownik ma możliwość oddelegowania swojego prawa głosu na rzecz innego użytkownika. Jeżeli jednak sposób głosowania delegata jest odmienny od wizji takiego użytkownika, może on wycofać swoje poparcie i oddać głos samodzielnie.

Tezos bazuje na zmodyfikowanym algorytmie konsensusu Proof-of-Stake. W tym przypadku, mamy do czynienia z tzw. Liquid Proof-of-Stake. W tym przypadku, proces tworzenia nowych bloków transakcyjnych i dodawania ich do łańcucha bloków to tzw. baking (pieczenie), a za jego realizację odpowiadają bakers (piekarze). Każdy piekarz może oddelegować swoje prawo do tworzenia bloków na rzecz innego użytkownika, przy czym, co niezwykle istotne, nie traci on prawa własności do tokenów. Jeżeli delegatowi uda się zatwierdzić blok, musi podzielić się nagrodą z osoba, która oddelegowała swoje prawo na jego rzecz.