Aktualny kurs PLN
15,83 zł
1,63 % (24h)
Aktualny kurs USD
$3,74 zł
Aktualny kurs EUR
3,46 EUR

ChainLink - wykres


ChainLink - co to jest?

ChainLink to zdecentralizowana platforma, która stanowi pomost kontaktowy między systemem blockchain a zewnętrznymi sieciami. Celem projektu jest usprawnienie inteligentnych kontraktów oraz utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i niezawodności.

ChainLink jest platformą funkcjonującą w oparciu o łańcuch bloków Ethereum. Jej funkcjonalność pozwala na umożliwienie łączności inteligentnych kontraktów z sieciami zewnętrznymi. W ramach projektu, wyemitowany został token LINK (ERC20), który pozwala na pobieranie opłat podmiotom, zajmującym się dostarczaniem danych dla smart contractów. Można zatem powiedzieć, że ChainLink to oprogramowanie o charakterze pośredniczącym, którego odbiorcami są użytkownicy biznesowi i instytucjonalni.

ChainLink - historia

Za projekt ChainLink odpowiada Siergiej Nazarov - developer i twórca start-upu Smart Contracts, którego firmą-córką jest właśnie ChainLink.

W 2017 roku, zakończone zostały testy integracji sieci z API organizacji SWIFT - największej globalnej sieci komunikacji między podmiotami rynku finansowego. Pozwoliło to na nawiązanie współpracy z biznesowymi gigantami, m.in. z potentatem rynku konsumenckich mikroprocesorów - Intelem - oraz jednym z największych ubezpieczycieli - z Axą.

Projekt został zapoczątkowany dzięki funduszom zebranym w ramach ICO. Firma utworzyła 1 mld tokenów LINK, z czego 350 mln trafiło do publicznej sprzedaży. Za 1 ETH, inwestorzy mogli wejść w posiadanie aż 2600 monet LINK, należy jednak podkreślić, że minimalna kwota zakupu wyniosła 260000 LINK, co jednoznacznie wskazywało, że projekt celuje w inwestorów biznesowych. Zbiórka rozpoczęła się 19 września 2017 roku. Jej celem było zgromadzenie 32 mln dolarów. Udało się to zrealizować w ciągu 24 godzin.

ChainLink - funkcjonalność i specyfikacja

Inteligentne kontrakty charakteryzują się strukturą zdecentralizowaną, co stwarza wiele korzyści. Wśród najważniejszych należy wymienić brak możliwości zatrzymania ich działania i znaczną odporność na fałszerstwo. Stwarza to jednak pewne niedogodności, a konkretnie - brak możliwości łączenia i wymiany danych z zewnętrznymi źródłami. Smart contracty funkcjonują wyłącznie w ramach sieci blockchain. ChainLink, poprzez udostępnienie deweloperom odpowiednich narzędzi, pozwala na rozwiązanie tego problemu, wykorzystując w tym celu relacyjne bazy danych Oracle.

Sieć jest zatem czymś w rodzaju pośrednika między inteligentnym kontraktem a zewnętrznym źródłem danych. Funkcjonalność ChainLink pozwala na nawiązanie połączenia z webowym API, innymi łańcuchami bloków, z rejestrami płatniczymi i z systemami obsługującymi banki.