Aktualny kurs PLN
5,22 zł
3,63 % (24h)
Aktualny kurs USD
$1,36 zł
Aktualny kurs EUR
1,14 EUR

Cardano - wykres


Cardano - co to jest?

Cardano to innowacyjna platforma, której funkcjonalność pozwala na wymianę wartości oraz na zawieranie inteligentnych kontraktów. Nie jest to pierwszy tego typu projekt, ale, jak twierdzą jego twórcy, pierwszy, którego opracowanie i plan rozwoju bazuje na metodologii akademickiej.

Cardano to publiczny projekt blockchain o charakterze zdecentralizowanym, który ma dostarczyć funkcje znacznie bardziej zaawansowane niż jakikolwiek inny tego typu protokół. Twórcy platformy niczego nie pozostawili - projekt został opracowany na podstawie wyników badań naukowych.

Cardano - historia

Oficjalne uruchomienie sieci miało miejsce 29 września 2017 roku. Cała platforma została napisana w języku Haskell, który odpowiada stylowi programowania funkcyjnego, wykazuje znaczna tolerancję na ewentualne awarie, a jego cecha charakterystyczną jest nieścisła semantyka.

Nazwa platformy wywodzi się od nazwiska pochodzącego z Włoch, XVI-wiecznego astrologa, lekarza, wynalazcy i matematyka - Girolamo Cardano.

Platforma ma charakter kontraktowy, ale także rozliczeniowy. Z tego względu, w ramach projektu uruchomiona została kryptowaluta o nazwie ADA, zainspirowana nazwiskiem Ady Lovelace - brytyjskiej matematyczki i poetki, uznanej za pierwszego programistę w historii.

Za uruchomienie projektu odpowiada liczący ponad 30 osób zespół specjalistów, na czele którego stanął Charles Hoskinson - ekspert, w którego portfolio znajdują się waluty takie jak Ethereum i BistShares.

Cardano - specyfikacja

Kryptowaluta ADA, należąca do platformy Cardano, jest cyfrowym aktywem o ograniczonej podaży - wyemitowane jednostki zamykają się w liczbie 45 miliardów. Co za tym idzie, ma ona charakter inflacyjny.

Sieć Cardano została stworzona w oparciu o algorytm Proof-of-Stake. Taka specyfikacja sprawia, że w jej przypadku nie zachodzi mining, czyli proces kopania. Zatwierdzanie transakcji oraz dodawanie nowych bloków jest realizowane przez Slot Leaders - Liderów. Sam algorytm konsensusu PoS, nazywany Ouroboros, został opracowany w oparciu o wyniki badań kryptograficznych, przeprowadzonych przez zespół Cardano. Najprawdopodobniej, mówimy tu o najbezpieczniejszym oraz niemożliwym do złamania algorytmie Proof-of-Stake.

Liderzy są wybierani w ramach głosowania, w którym uczestniczyć może każdy posiadacz tokenów ADA. Moc głosu jest proporcjonalna do liczby posiadanych jednostek. Wynagrodzeniem Liderów są koszty transakcji, jednak w tym przypadku, nie da się wskazać konkretne kwoty, bowiem ta zależy od wielkości transakcji, której miarą są bajty. taki system znacząco zwiększa bezpieczeństwo sieci, bowiem w stu procentach wyklucza opłacalność ataków typu DDoS.

Sama sieć charakteryzuje się dwuwarstwową konstrukcją. Pierwsza warstwa - Cardano Settlement Layer - ma charakter rozliczeniowy, a druga - Cardano Computiona Layer - charakter obliczeniowy. Takie rozwiązanie w istotny sposób ułatwia usuwanie ewentualnych błędów i pozwala na sprawne wdrażanie aktualizacji, w ramach soft- lub hardforku. Sieć blockchain, a zatem także transakcje, konsensus i głosowanie, opiera się o warstwę rozliczeniową. Warstwa obliczeniowa służy do zawierania inteligentnych kontraktów.

Cardano - rozwój sieci

Twórcy Cardano, w sposób jasny i przejrzysty, określili plan rozwoju sieci. Proces ten ma przebiegać w 5 etapach.

  • Pierwszy etap - Byron (nazwa pochodzi od nazwiska poety - George'a Byrona) zakładał usprawnienie funkcjonowania algorytmu Ouroboros, co miało doprowadzić do osiągnięcia właściwego stopnia decentralizacji.
  • Etap drugi - Shelley (od nazwiska poety - Percy'ego Shelley) służy stworzeniu możliwości stakowania, przeprowadzania transakcji multisignature, wprowadzeniu odpornych na komputery kwantowe podpisów kryptograficznych, odciążeniu portfela i wprowadzeniu wsparcia dla Ledgera Nano S.
  • Etap trzeci - Gougen (od nazwiska programisty - Josepha Gougena) służy rozwojowi sidechainów, czyli łancuchów pobocznych, inteligentnych kontraktów oraz obsługi zewnętrznych kryptowalut.
  • Etap czwarty i piąty - Bascho (od nazwiska japońskiego poety) i Voltaire (od nazwiska francuskiego pisarza) mają za zadanie zwiększyć skalowalność sieci i jej bezpieczeństwo.