Aktualny kurs PLN
0,00 zł
2,27 % (24h)
Aktualny kurs USD
$0,00 zł
Aktualny kurs EUR
0,00 EUR

BitTorrent - wykres


BitTorrent - co to jest?

BitTorrent, czyli BTT, jest tokenem użytkowym mającym zaspokajać potrzeby jednej z najpopularniejszych sieci służącej wymianie plików p2p. Kryptowaluta funkcjonuje w oparciu o łańcuch bloków platformy TRON (TRX). BTT ma służyć realizacji planów stworzenia tzw. Projektu Atlas, który dzięki zintegrowaniu sieci BitTorrent z łańcuchem bloków projektu TRON ma stworzyć całkowicie zdecentralizowany Internet.

BitTorrent - główne założenia

Token BitTorrent ma być czymś w rodzaju ekonomicznego stymulatora, którego zadaniem jest pobudzenie użytkowników sieci do aktywnego działania. Przy okazji ma też spełniać rolę pomostu łączącego niezależnych twórców z odbiorcami ich treści.

Właściwie od początku swojego istnienia sieć BitTorrent zmaga się z istotnym problemem, jakim jest bierna postawa wielu userów - niektórzy użytkownicy są aktywni w sieci wyłącznie wtedy, gdy sami pobierają pliki. Wspieranie sieci poza wykonywanymi przez siebie operacjami jest dla nich nieuzasadnione ekonomicznie, co pozostaje w sprzeczności z ideą przyświecającą funkcjonowaniu sieci p2p. Zadaniem BTT jest zmiana tego stanu rzeczy.

Aktywni użytkownicy sieci są nagradzani tokenami, z pomocą których mogą przeprowadzać operacje mające przełożenie na wymierne korzyści ekonomiczne - BitTorrenty można sprzedać na dowolnej giełdzie o charakterze scentralizowanym lub wymieniać na TRX w ramach giełdy zdecentralizowanej.

BitTorrent - historia

Sieć BitTorrent uznawana jest za jedną z pierwszych sieci o charakterze zdecentralizowanym, której funkcjonalność pozwala na wymianę plików między użytkownikami. Powstała w 2001 roku z inicjatywy Brama Cohena.

Pierwsze plany stworzenia tokenu użytkowego na potrzeby sieci zostały ogłoszone w grudniu 2018 roku. Start projektu ogłosił Justin Sun - twórca projektu TRON i wówczas już właściciel sieci BitTorrent. Ta strategia miała służyć realizacji założeń Projektu Atlas, który docelowo ma integrować wszystkie działające sieci p2p. W celu pozyskania funduszy na realizację projektu, ogłoszono zbiórkę w postaci publicznej sprzedaży tokenów BTT. Do sprzedaży trafiło 59,8 mld jednostek. Zbiórkę ICO przeprowadzono 28 stycznia 2019 roku, na nowej platformie Binance Launchpad. Tokeny rozeszły się w 13 minut i 25 sekund. Inwestorzy mogli nabyć je dzięki wpłatom dokonywanym w TRX lub Binance Coin. Gdyby nie problemy techniczne platformy, publiczna zbiórka prawdopodobnie dobiegłaby końca po minucie.

BitTorrent - kontrowersje

Token BTT jest nieodłącznie związany z siecią BitTorrent, nie należy zatem dziwić się, że tej kryptowalucie towarzyszą pewne kontrowersje. Po pierwsze, to popularne narzędzie często służy nielegalnej wymianie plików między użytkownikami. Po drugie, sieci p2p, w tym także BitTorrent, często wykorzystywane są przez cyberprzestępców do infekowania komputerów pozostałych użytkowników szkodliwym oprogramowaniem.

BitTorrent - specyfikacja kryptowaluty

Tokeny BTT są oparte na smart kontrakcie w standardzie TRC-10. Funkcjonują w oparciu o blockchain sieci TRON. W ramach inteligentnego kontraktu przewidziana jest emisja 990 mld jednostek BitTorrent. Część tej puli znajduje się w obiegu rynkowym, pozostałe monety zostaną w przyszłości rozdysponowane między userów sieci BitTorrent, właścicieli tokenów TRX, członków Fundacji BitTorrent, oraz developerów.

BitTorrent - portfel

Token BitTorrent jest obsługiwany przez portfele mobilne Bitpie i Trust Wallet. Należy jednak podkreślić, że pierwszy token funkcjonalny TRC-10, bazujący na łańcuchu bloków TRON, jest zaprogramowany w języku Solidity i wykazuje pełną kompatybilność ze standardem ERC20. Można zatem oczekiwać, że liczba dostępnych portfeli będzie sukcesywnie wzrastać.