Aktualny kurs PLN
0,28 zł
1,85 % (24h)
Aktualny kurs USD
$0,07 zł
Aktualny kurs EUR
0,06 EUR

aelf - wykres


Aelf - co to jest?

Aelf to otwartoźródłowa, zdecentralizowana platforma, która bazuje na technologii łańcucha bloków. To wysokoskalowalna chmura obliczeniowa, której infrastruktura jest dostosowana do potrzeb użytkowników instytucjonalnych.

Aelf - aktywa

W ramach platformy Aelf, funkcjonują tokeny ELF. Ich rola sprowadza się do uiszczania opłat za korzystanie z zasobów, które oferuje sieć. Użytkownicy mają możliwość zawierania inteligentnych kontraktów (smart contacts), tworzenia zdecentralizowanych aplikacji (dApps) oraz obsługi i moderacji systemów. ELF służy zatem do uiszczania opłat transakcyjnych, jak i opłat za przenoszenie danych między sieciami.

Ponadto, ci członkowie społeczności użytkowników platformy, którzy znajdują się w posiadaniu tokenów ELF, mają możliwość wzięcia udziału w głosowaniu w kwestiach, które decydują o rozwoju i funkcjonowaniu sieci. Dotyczy to m.in. wyboru węzłów wydobywczych i implementacji nowych funkcji do systemu.

Górna granica podaży kryptowaluty ELF została ustalona na poziomie 1 000 000 000 jednostek.